CIVELLO
CIVELLO

TORONTO / OAKVILLE 


ROSEDALE

887 Yonge Street Toronto, Ontario Canada, M4W 2H2
T : 416.924.9244

Sunday - 10 - 7
Monday - 11 - 6 / Retail Only
Tuesday - 8:30 - 7:30
Wednesday - 8:30 - 7:30
Thursday - 10 - 9
Friday - 10 - 9
Saturday- 8:30 - 7:30

 

QUEEN

269 Queen Street W. Toronto, Ontario Canada, M5V 1Z9
T : 416.977.7755

Sunday - 10 - 7
Monday - 11 - 6 / Retail Only
Tuesday - 8:30 - 7:30
Wednesday 8:30 - 9:00
Thursday 8:30 - 9
Friday 8:30 - 9
Saturday 8:30 - 7:30

 

UPTOWN

2620 Yonge Street Toronto, Ontario Canada, M4P 2J4
T : 416.487.3535

Sunday 10 - 7
Monday 11 - 6 / Retail Only
Tuesday 9:30 - 8:30
Wednesday 9:30 - 8:30
Thursday 9:30 - 8:30
Friday 10 - 9
Saturday 8:30 - 7:30

 

OAKVILLE

145 Lakeshore Rd. E. Oakville, Ontario Canada, L6J 1H3
T : 905.842.4222

Sunday 10 - 7
Monday 11 - 6 / Retail Only
Tuesday 9 - 8
Wednesday 9 - 8
Thursday 9 - 8
Friday 9 - 8
Saturday 8 - 7